classroom

classroom เปิดให้บริการสาหรับทุกคนที่ใช้Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือ
เพื่อประสิทธิภาพการทางานที่ให้บริการฟรีประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์
Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้อง
สิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ Google เอกสารสาหรับนักศึกษา
แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟส าหรับแต่ละงานและนักศึกษาแต่ละคนเพื่อช่วยจัด
ระเบียบให้ทุกคน
นักศึกษาสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน slotxo และเริ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียง
ครั้งเดียว อาจารย์สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครท างานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้างตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน

classroom

google classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์สร้างและเก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการทำสำเนาของ Google ให้กับนักศึกษาแต่ละคน

นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละกันและแต่ละคนเพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล นักศึกษาสามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายว่ามีอะไรครบกำหนดบ้าง อาจารย์สามารถติดตามการทำงานของนักศึกษาได้ว่าใครยังไม่เสร็จ

และอาจารย์ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานที่นักศึกษาส่งมาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเข้า Class แต่ละครั้งก็ไม่ยุ่งยาก อาจารย์สามารถเพิ่มนักศึกษาได้โดยตรง หรือแคแชร์รหัสเพื่อให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนได้

การตั้งค่ารหัสใช้เวลาเพียงแค่ครู่เดียว ประโยชน์ของการใช้งาน กูเกิลคลาสรูม จะช่วยให้ประหยัดเวลา slot ตรวจงานได้ง่ายมากขึ้นเป็นระเบียบ และปลอดภัยเพราะ Classroom จะไม่นำเนื้อหาหรือข้อมูของนักศึกษาไปโฆษณา

classroom

คลาสรูม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานของผสานรวม Google เอกสาร, ไดรฟ์ และ Gmail ไว้ด้วยกัน เพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างและรวบรวมงานโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ ภายใน อาจารย์สามารถสร้างงาน ใช้งานนั้นในชั้นเรียน
ต่างๆ

และเลือกว่าจะให้นักศึกษาทำงานอย่างไร (เช่น นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับส าเนาของตนเอง หรือนักศึกษา
ทุกคนจะทำงานในสำเนาเดียวกัน) สล็อตxo อาจารย์สามารถติดตามได้ว่านักศึกษาคนใดทำงานเสร็จแล้วบ้าง และใครยัง
ทำงานไม่เสร็จ

คลาสรูม เป็นหนึ่งใน Google Apps ที่รวบรวมบริการที่สําคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนธุรกิจ  โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้อย่างหลากหลาย

ประโยชน์ต่อการใช้งาน กูเกิลคลาสรูม

classroom

ครูสามารถเพิ่มนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์รหัสเพื่อให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครูเดียว ผ่านบัญชีอีเมล์  Google  Apps for Education
ประหยัดเวลากระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทำให้ครูสร้าง ตรวจ และให้เกรดงานได้ในที่เดียวกัน

ช่วยจัดระเบียบนักเรียน
สามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

สื่อสารกันได้ดีขึ้นClassroom ทำให้ครูส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคำถามในสตรีมได้

ประหยัดและปลอดภัยกูเกิลคลาสรูม ไม่มีโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักเรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสำหรับโรงเรียนใช้ได้ทุกอุปกรณ์สามารถเข้าถึง กูเกิลคลาสรูม ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

การสร้างกระทู้ดังกล่าวในลักษณะต่างๆ จะมีประโยชน์มากต่อการเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความ ตื่นตัวต่อการเรียน โดยนักศึกษาสามารถตอบคำถามที่อาจารย์ถามในห้องผ่านทางกระทู้ดังกล่าวเลยก็ได้ หรือสามารถอภิปรายหัวข้อต่างๆ ในเวลาเรียนได้เช่นกัน

นี้จะเป็นตัวอย่างของการส่งงานมอบหมายให้ นักศึกษาทำ ซึ่งในกรณีนี้สามารถกำหนดเวลาให้นศ.ส่งงานได้ ดังจะเห็นจากคำว่า   Done   หมายถึงจำนวนนศ.ที่ได้ ส่งงานแล้ว    ส่วนคำว่า Not done แปลว่ายังไม่ได้ส่ง   นอกจากนี้หากนักศึกษาส่งงานล่าช้าระบบก็สามารถแจ้ง อาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย

การสร้างกระทู้ดังกล่าวในลักษณะต่างๆ จะมีประโยชน์มากต่อการเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความ ตื่นตัวต่อการเรียน โดยนักศึกษาสามารถตอบคำถามที่อาจารย์ถามในห้องผ่านทางกระทู้ดังกล่าวเลยก็ได้

หรือสามารถอภิปรายหัวข้อต่างๆ ในเวลาเรียนได้เช่นกัน ดังเช่นรูป นี้จะเป็นตัวอย่างของการส่งงานมอบหมายให้ นักศึกษาทำ ซึ่งในกรณีนี้สามารถกำหนดเวลาให้นศ.ส่งงานได้ ดังจะเห็นจากคำว่า   Done   หมายถึงจำนวนนศ.ที่ได้ ส่งงานแล้ว    ส่วนคำว่า Not done แปลว่ายังไม่ได้ส่ง   นอกจากนี้หากนักศึกษาส่งงานล่าช้าระบบก็สามารถแจ้ง อาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย

การเรียนรู้ครั้งนี้ ใช้วิธีปฏิบัติจริง ดังนั้นผู้เรียนจะต้องทำตามคู่มือทุกขั้นตอน (Step by Step) ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อสร้างความคุ้ยเคยกับเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Google Classroom และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

ข้อดี

ช่วยเด็กและครูในการจัดระเบียบงานของนักเรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

ประหยัดเวลาและกระดาษ ครูสามารถสร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน สื่อสาร และจัดรายการต่างๆ สล็อต ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอได้ในที่เดียวจัดระเบียบได้ดีขึ้น

นักเรียนสามารถดูงานได้ในหน้าสิ่งที่ต้องท า ในสตรีมของชั้นเรียน หรือในปฏิทินของชั้นเรียนโดยเนื้อหาประกอบทั้งหมดของชั้นเรียนจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

classroom

การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นที่ปรับปรุงขึ้น ครูสามารถสร้างงาน ส่งประกาศ และเริ่มการอภิปรายในชั้น
เรียนได้ทันที นักเรียนก็สามารถแบ่งปันแหล่งข้อมูลร่วมกับเพื่อนๆ และโต้ตอบกันได้ในสตรีมของชั้นเรียนหรือผ่าน
ทางอีเมล ครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครท างานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์

บทความต่อไปที่น่าสนใจ mono29

hentaithai

Hentaithai Superdoujin เว็ปไซต์ อ่าน การ์ตูนเฮ็นไต Hentaithaiออนไลน์ ให้บริการ อ่านฟรี โดจินHentai ในหมวดหมู่ เฮ็นไต HentaiDoujin HentaiTH eHentai โดยไม่มีการ เสียค่าใช้จ่าย slot เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบ การ์ตูนโป๊ ญี่ปุ่น ตอนใหม่ ๆ แนะนำ การ์ตูนญี่ปุ่น การ์ตูนโป้ HentaiDoujin

ที่ถูกนำมา แปลไทย อย่างหมวดหมู่ HentaiTH ทั้งภาพสี ภาพขาวดำ รับรองว่า ภาพชัด เต็มจอ อัพเดทใหม่ ทุกแนว ทุกหมวดหมู่ เพื่อ ผู้เข้าชม ทุกคน ดูแล้วสบายตา ติดใจ หายเครียด

hentaithai คลังโดจินกว่าหมื่นเรื่องพร้อมแยกหมวดหมู่ รองรับการอ่านบนมือถือและแท็บเล็ตแบบเต็มจอ อัพเดทโดจินเรื่องใหม่ทุกวัน

เรื่องย่อ : เรื่องราวของสองเรือสาวที่ได้แจ้งเหตุว่าโดนเหล่าศัตรูโจมตี แต่ทำไมผมที่เป็นผู้การถึงถูกเธอทั้งสองจับหมัดแบบนี้หละ หรือว่าพวกเธอทั้งสองจะเป็นศัตรู แต่ศัตรูที่สาวและน่ารักได้มาอยู่ต่อหน้าแบบนี้มันก็เขินมากกว่าแทนที่จะกลัวนะครับ แถมอีกคนก็ดันมาดูถูกผมแบบนี้ เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าทำไมเรือของผมถึงเรียกผมว่าผู้การแล้วดูแลเรือมากกว่าสิบลำได้ยังไง โดจินเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านไปติดตามกันได้เลยครับ

hentaithai

เรื่องย่อ : เรื่องราวของเคียวโกะและพ่อผัว ที่เมื่อผัวของเธอได้ออกไปทำงาน ผัวผัวแสนหื่นก็จะบังคับให้เธอทำตามที่เขาต้องการ อย่างวันนี้ตอนเช้า เขาก็ได้บังคับให้เธอใส่ผ้ากับเปื้อนเพียงตัวเดียวเพื่อทำอาหาร ก่อนที่จะนำแครอทที่นำมาประกอบอาหารในวันนี้ไปถูเล่นที่ร่องของเธอเพื่อให้เธอเกิดอารมณ์ แต่ที่แปลกคือเธอนั้นดูเหมือนจะชอบการกระทำแบบนี้จนปฎิเสธมันไม่ได้เลยล่ะ เธอต้องการของพ่อผัวมันมากกว่า โดจินเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านไปติดตามกันได้เลยครับ

โดจิน18 เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง วัยมธัยมปลาย เรื่อง ไม่อาจลบความทรงจำที่มีให้เธอได้ ตอนเดียวจบ ที่วันหนึ่งอยู่ๆแฟนสาวก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ร่างกายของเธออ่อนแอลง จนต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลา ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้

ก่อนเธอตาย เธอได้ขอกับแฟนหนุ่มของเธอ ให้พาเธอไปยังสถานที่ดูดวงดาว ที่เป็นความทรงจำ slotxo เรื่องราวความรักของเธอและแฟนหนุ่ม อีกสักครั้ง ทำให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของเธอได้เริ่มต้นขึ้น

เรื่อง นักเขียนสุดมโน อาจารย์บงจิริ [ตอนที่ 2] โดจินxxx เล่าเรื่องราวของนักเขียนสาวนมโต ผู้ใสซื่อบริสุทธ์ เธอนั้นเป็นโรคไม่ถูกกับผู้ชาย แต่ดันแอบชอบหนุ่มผู้ช่วย ที่บก. ส่งมาช่วยเธอในการทำเล่มต้นฉบับให้เสร็จเร็วขึ้น ถึงขั้นนโมว่าได้มีเซ็กส์กับหนุ่มในฝัน

hentaithai

เรื่องย่อ : สาวญี่ปุ่นที่ไปอยู่เยอรมันตั้งนาน เธอได้กลับมาบ้านและคิดถึงการแช่บ่อน้ำพุอย่างมาก ทำให้เธอเลือกลงบ่อรวมและได้เกิดอะไรบางอย่างขึ้น

เรื่องย่อ : โอดะ อายะ ที่ได้ย้ายเข้ามาหยั่งชมรมวอร์เลย์บอลของชมรมแม่บ้าน เพราะเธอเป็นเด็กใหม่เลยทำให้ไม่ค่อยมีประการณ์การเล่น เลยโดนลงโทษแต่การลงโทษมันดันทำให้เธอเสร็จและติดใจชมรมนี้เข้าซะแล้วสิ

เรื่องย่อ : เรื่องราวของชายหนุ่มที่ได้เอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้มาอย่างยาวนานแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงหนุ่มแว่นที่ไม่ได้เรื่องก็ตาม เขาได้ไปช่วยเหลือหญิงสาวไอดอลเอาไว้และได้ทำความรู้จักกับเธอ และดูเหมือนชายหนุ่มคนนี้จะมีวิธีการเอาตัวรอดที่หลายคนไม่รู้ เพียงได้มีเซ็กซ์กันกันใคร เหล่าซอมบี้นั้นจะเดินิิกห่าง สล็อต ดังนั้นเขาและเธอจึงต้องมามีอะไรกันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการโดนฆ่าโดยซอมบี้ โดจินเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านไปติดตามกันได้เลยครับ

hentaithai

เรื่องย่อ : เรื่องราวสุดแฟนตาซีต่างโลกที่ยูกิ ชายหนุ่มที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความจำเสื่อม ที่ต้องตามหาเศษเสี้ยวความทรงจำไปจนกว่าจะพบว่าเขาคือใคร และตอนนี้พวกเขาและสหายสาวก็ได้สร้างกิลล์ของตัวเองขึ้นมา กิลล์เลิศรส แต่ว่าเวลาว่างของพวกเขาที่มีชายหนึ่งแต่มีหญิงถึงสามจะเป็นอย่างไรกันนะ โดจินเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านไปติดตามกันได้เลยครับ

เรื่อง เสียท่าให้ลุง [ตอนเดียวจบ] โดจินข่มขืน เล่าเรื่องราวของสาวน้อยแม่ชีคนสวย ที่มีรูปร่างหน้าตาที่หน้ารัก และน้าเย็ดมากๆ สาวน้อยแม่ชีเป็นคนที่มีใจเชื่อในพระเจ้าอย่างแรงกล้า และมีความตั้งใจที่จะอยากจะช่วยคุณลุงคนหนึ่ง ที่ดูเป็นทุกข์ให้รอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง แต่กลับกลายเป็นว่าแม่ชีสาวกลับโดนคุณลุง หลอกเย็ดสะงั้น

เรื่อง นักเขียนสุดมโน อาจารย์บงจิริ [ตอนที่ 2] โดจินxxx เล่าเรื่องราวของนักเขียนสาวนมโต ผู้ใสซื่อบริสุทธ์ เธอนั้นเป็นโรคไม่ถูกกับผู้ชาย แต่ดันแอบชอบหนุ่มผู้ช่วย ที่บก. ส่งมาช่วยเธอในการทำเล่มต้นฉบับให้เสร็จเร็วขึ้น ถึงขั้นนโมว่าได้มีเซ็กส์กับหนุ่มในฝัน

เรื่อง อ่านมังงะกิจกรรมกำจัดความใคร่ การ์ตูนมังงะ18+ เรื่องราวของสาวน้อย สล็อตxoที่เย็ดแต่กับเหล่าคนแก่แต่เย็ดไม่มันส์ ค่าตอบแทนที่เธฮได้ก็เหมือนกับของแถม และในที่สุดเธอก็พบความสนุกครั้งใหม่เมื่อเธอได้เข้ามาชมรมสุขศึกษา เพื่อช่วยผู้ชายในชั้นทุกคน

hentaithai

เรื่อง นักเขียนสุดมโน อาจารย์บงจิริ [ตอนที่ 1] โดจินแปลไทย เล่าเรื่องราวของอาจารย์สาว นักเขียนการ์ตูน ที่ต้องปั่นต้นฉบับส่งบก. แต่ทำยังไงก็เสร็จไม่ทันสักที ทางบริษัทเลยส่งผู้ช่วย มาช่วยงานเธอ แต่ผู้ช่วยคนนั้นดันเป็นเพศชาย ที่เธอไม่ถูกด้วยอย่างมาก

เรื่องย่อ : เล่าเรื่องราว อ่านมังงะพักเรื่องเรียน เพียรเรื่องรัก 2 การ์ตูนโดจิน เรื่องราวของเมื่อเพื่อนแนะนำชายแปลกหน้าให้เธอได้รู้จักแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นลุงโรคจิตที่จะจับตัวเด็กน้องมัธยมเพื่อไปมีเซ็กซ์กันข้างนอกเพื่อความสุขสนุกของตนเอง

เรื่อง ไร้ดาบ ไร้ทางต้าน ดาบในตำนานที่แม้แต่นักดาบคนใดไม่มิอาจทานทน อ่านโดจินเรื่องราวจากอนิเมะและการ์ตูนที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างมาก จนสามารถโค่นและเอาชนะแชมป์การ์ตูนดังอันดับหนึ่งอย่างวันพีชลงอย่างไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน 

ดาบพิฆาตอสูรหรือ Kimetsu no yaiba ว่าด้วยเด็กหนุ่ม “ ทันจิโร่ ” ที่ได้สูญเสียครอบครัวเพราะอสูรได้ฆ่าล้างครอบครัวเขาด้วยเหตุผลบางอย่างไป แถมน้องสาวของเขา “ เนสึโกะ ” ยังโดนเลือดของอสูร “ มุซัน” ที่ฆ่าล้างครอบครัวจนต้องมากลายเป็นอสูรไปอีกคน

เพื่อช่วยน้องสาวคนโต ครอบครัวที่ได้หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขา เขาจึงต้องฝึกฝนเพลงดาบและเดินทางไปเพื่อปราบอสูรและคืนความเป็นมนุษย์ให้น้องสาวเพียงหนึ่งเดียวของเขา แม้จะต้องผ่านอุปสรรคมากมายเพียงเท่าไหร่ก็ตาม

เรื่องราวของ โคโจ ชิโนบุ เสาหลักแห่งแมลงผู้ใช้พิษพิเศษที่แม้แต่ปีศาจอสูรยังต้องตายเพราะพิษที่รุนแรงของมันทำให้แม้แต่จะฟื้นตัวก็ยังทำได้ลำบาก หนึ่งในเสาหลักทั้ง 9 ผู้ค้ำจุนเหล่ากลุ่มพิฆาตมารนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุด slot เธอมักจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็ตาม 

hentaithai

ภายใต้ใบหน้าที่แสนจะใจดีและยิ้มแย้มนั้นกลับได้ซ่อนความน่ากลัวเอาไว้ ความโกรธที่ซ่อนอยู่เพราะเธอได้สูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รัก โคโจ คานาเอะ พี่สาวของเธอไปจากอสูรข้างขึ้นตนหนึ่ง slotxo จึงทำให้หญิงสาวคนนี้เกลียดอสูรเป็นอย่างมาก แต่เธอก็มิอาจลืมคำสั่งเสียของพี่สาวที่บอกว่าอย่าให้รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าและฝืนยิ้มตลอดมา

เด็กสาวที่ได้โตมาอย่างข่มขื่นจนกลายเป็นหญิงสาวเต็มตัว รูปร่างที่งดงามเหมือนดั่งเทพธิดาทรวดทรงองค์เอวที่ชายทุกคนต้องเหลียวมอง และคราวนี้ โคโจ ชิโนบุ ก็ได้รับภารกิจจากท่านผู้นำมาเพื่อไปกำจัดปีศาจในที่แห่งหนึ่ง แต่แล้วเธอก็ได้แพ้ให้กับปีศาจอสูรตนนั้นจนได้สลบไปจากการต่อสู้ 

จนเธอได้ตื่นมาแล้วพบว่าเธอตื่นขึ้นมาในคุกที่โล่งกว้างไม่มีใครอยู่ภายในนั้น แต่ที่นี่นั้นจากที่ชิโนบุเช็ครอบ ๆ แล้วนั้นนี่เป็นคุกที่แน่นหนามากพลังเพียงคนเดียวของเธอนั้นไม่สามารถที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้เลย นอกจากนั้นอาวุธของเธอก็โดนเจ้าปีศาจเอาไปแล้วด้วย

บทความต่อไปที่น่าสนใจ รักติดไซเรน

thank you

thank you เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก เกี่ยวกับคำว่า “ขอบคุณ” ภาษาอังกฤษ ที่เราถูกสอนมาให้พูดว่า “แตงกิ้ว” และใช้กันอยู่บ่อยๆ นั้น สามารถใช้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ slot หรือถ้าพูดขอบคุณอย่างเป็นกันเองแบบสั้นๆ คำว่า “Thanks” ก็ใช้ได้ แต่สำหรับชาวต่างชาติจะไม่นิยมพูดคำว่า “แตงกิ้ว” โดยจะเลือกใช้เป็นคำอื่นแทน ซึ่งมีความหมายว่า ขอบคุณเช่นกัน ตามสถานการณ์และสถานะของบุคคล

thank you

หากน้องๆ หลายคนยังแปลกใจว่า แล้วเขาจะไม่ใช้คำว่า “แตงกิ้ว” กันแล้วหรอ ตอบเลยว่า ยังใช้อยู่ค่ะ แต่จะไม่ใช้บ่อย เพราะคิดว่ามันเชย หรืออยากพูดคำอื่นบ้าง เช่นเดียวกับบ้านเรา บางครั้งก็ไม่ได้ใช้คำว่า “ขอบคุณ” ทุกครั้งไป แต่เราจะใช้คำอื่นเช่น “ขอบใจ”, “ใจนะ”, “ใจจ้า” เป็นต้น เพื่อใช้ขอบคุณกับเพื่อน ให้มันดูสั้นๆ น่ารักๆ คราวนี้ลองมาดูกันว่า นอกจากคำว่า “แตงกิ้ว” แล้ว ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง?

คำขอบคุณ หรือ “แตงกิ้ว” เป็นคำที่เรียบง่ายรูปแบบพื้นฐานที่สุดของความสุภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก มันน่าทึ่งที่คำเหล่านี้ สามารถเปิดประตูหัวใจของใครต่อใครได้หลายบาน ที่ไม่ว่าใครฟังแล้วก็ต้องรู้สึกดี คำขอบคุณไม่ได้มีแค่ภาษาไทยอย่างเดียว คุณสามารถพูดหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อความรู้สึกที่แตกต่าง

คุณกำลังมองหาวิธีกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ใครสักคนรู้สึกได้ว่าคุณพูดมันออกมาจากใจใช่หรือไม่? อีกทั้งยังคุณยังอยากให้เป็นการขอบคุณที่น่าจดจำด้วยรึเปล่า? หากเป้าหมายในการกล่าวขอบคุณของคุณนั้นมีความรู้สึกซาบซึ้งจริง ๆ และคุณอยากกล่าวออกมาจากใจจริง คำว่า “แตงกิ้ว” แบบเรียบง่ายนั้น slotxo อาจไม่พอเพียงสำหรับการแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริง วันนี้เราจะเสนอคำและวลีที่น่าสนใจมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงความขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก่อนหน้านั้นมาดูกันว่าคุณจะเลือกสื่อสารอย่างไรก่อน

การขอบคุณผู้อื่นแบบตัวต่อตัวนั้นมักจะถือว่าเป็นวิธีที่จริงใจและเป็นส่วนตัวมากที่สุดในการสื่อสารความรู้สึกอยากขอบคุณของคุณ อย่างไรก็ตามบางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขอบคุณใครบางคนด้วยตนเอง อาจจะเป็นเพราะอยู่ห่างไกลกัน คนอาจจะโทรศัพท์คุย หรือใช้วิธีส่งข้อความหาใครบางคน เพื่อขอบคุณพวกเขา

thank you

การขอบคุณนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น หลังการสัมภาษณ์งาน, การสนทนากับบริษัท/ธุรกิจ, การพูดขอบคุณเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล/จดหมาย แน่นอนว่าการเขียนคำขอบคุณเหล่านี้ มักจะรูปแบบภาษาในการเขียนที่ต่างกัน เพราะมันมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นเรื่องที่ยากอยู่ไม่ใช่น้อย

การกล่าวว่า “แตงกิ้ว very much” หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึง “ขอบคุณมาก” มันเป็นคำกล่าวที่เน้นการขอบคุณจากเดิม แต่ต้องกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการ มันจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายทอดความรู้สึกในสำหรับคนที่สนิทสนมกันแบบส่วนตัว

Thank you so much กลายเป็นวลียอดนิยมสำหรับการใช้ใน Email ในปัญจุบันที่แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณ ที่รู้สึกเป็นส่วนตัวและจริงใจ สล็อตแต่สำหรับการใช้ในงานที่พิธีการนั้นอาจจะไม่เหมาะสม เพราะมันเป็นภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับ “แตงกิ้ว very much”

20 คำ “ขอบคุณ” ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด
ไม่แพ้คำว่า “แตงกิ้ว”

ล่าสุดได้มีผู้ใช้ pantip นำเสนอเรื่องราวของบทความ นสพ.Telegraph เกี่ยวกับผลสุ่มสำรวจของบริษัท online gift store จากจำนวน 3,000 คนแล้วสรุปออกมาว่า

1. คนอังกฤษ 40 %  เห็นว่า แตงกิ้ว มันฟังดูเป็นทางการเกินไป เลยเลี่ยงไปใช้คำอื่น และ คำว่า Cheers คือคำที่ถูกใช้มากที่สุดแทนคำว่า แตงกิ้ว

thank you

2. 2 ใน 3 ของผู้ถูกสำรวจเชื่อว่า คนอังกฤษเป็นคนหยาบไม่สุภาพและเห็นว่า คนอังกฤษควรจะแสดงความอ่อนน้อม มากกว่านี้เมื่อมีคนทำอะไรให้

3. 20 ลำดับความนิยมของการพูดขอบคุณ สล็อต มีดังนี้ (Thank you ที่คนไทยใช้บ่อย ตกไปอยู่อันดับสุดท้ายเลยอ่ะ!)

1. Cheers

2. Ta

3. That’s great

4. Cool

5. OK

6. Brilliant

7. Lovely

8. Nice one

9. Much appreciated

10. You star

11. All right

12. Fab

13. Awesome

14. Wicked

15. Merci

16. Danke

thank you

17. Gracias

18. Super

19. Ace

20. Thank you

บทความต่อไปที่น่าสนใจ หนังไทย

download youtube

download youtube เผื่อท่านใดยังไม่ทราบ เมื่อเร็วๆ นี้ YouTube ได้มีการอัปเดต และได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ นั่นคือฟีเจอร์การดูวิดีโอแบบ Offline โดยหลักการก็คือเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่เราต้องการเก็บไว้ก่อน slot แล้วค่อยมาดูย้อนหลังโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการดูย้อนหลังแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสพความบันเทิงในทุกที่ทุกเวลา แต่บางทีอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจ หรืออาจจะติดขัดในการเชื่อมต่อต่างๆ ซึ่งวิธีการก็ไม่ยาก โดยการดาวน์โหลดแบบออฟไลน์สามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟน iOS และ Android

ขั้นตอน 1 : เข้าแอปพลิเคชัน YouTube และเลือกวิดีโอที่ต้องการจะโหลดเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์

ขั้นตอน 2 : หลังจากนั้นให้สังเกตที่ด้านขวามือของปุ่มไลค์ และดิสไลค์ จะมีสัญลักษณ์สำหรับการดาวน์โหลด YouTube เพื่อดูแบบออฟไลน์

ขั้นตอน 3 : เมื่อกดที่สัญลักษณ์ดาวน์โหลดแล้ว YouTube จะพาเราไปยังหน้าดาวน์โหลด จากนั้นให้รอสักครู่จนกว่าจะดาวน์โหลดวิดีโอนั้นเสร็จ

ขั้นตอน 4 : เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว slotxo เราสามารถดู YouTube ที่ดาวน์โหลดมาได้ แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม โดยวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมานั้น จะอยู่ในเมนู Offline

อย่างไรก็ดี การดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube เพื่อดูย้อนหลังนั้น จะสามารถใช้งานได้กับบางวิดีโอเท่านั้น ซึ่งบางวิดีโอก็ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ และวิดีโอที่โหลดมาจะสามารถดูได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากโหลดมาเท่านั้น และถ้าใครยังไม่มีฟีเจอร์สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อดู YouTube แบบออฟไลน์ สามารถอัปเดตแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store ครับ

ก่อนหน้านี้ไม่นาน YouTube ได้เปิดตัวฟีเจอร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้แอพ YouTube บนมือถือ แท็บเล็ต สามารถดาวน์โหลดวิดีโอมาดูแบบ offline ภายหลังในเครื่องได้ โดยไม่ต้องต่อเน็ตตอนดู มาตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้ใช้งานในไทยแล้วครับ ในบทความนี้มาดูกันว่าเราจะโหลดวิดีโอ YouTube มาดูได้ยังไงบ้าง บอกเลยว่าง่ายมากๆ ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มด้วย

download youtube วิดีโอ YouTube มาดูในเครื่องแบบออฟไลน์ก็ไม่ยากครับ หนึ่งคือเปิดแอพ YouTube ในเครื่องขึ้นมา แล้วกดเลือกวิดีโอที่เราอยากดู อยากโหลดเก็บไว้ดูภายหลัง จากนั้นก็สังเกตดีๆ จะมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นปุ่มดาวน์โหลดอยู่ข้างๆ (ตรงที่ผมวงกลมสีแดงไว้) ก็กดตรงนั้นได้เลย แล้วจะมีป๊อปอัพ Add to Offline ขึ้นมาให้เราเลือกความละเอียดของไฟล์ที่จะโหลด โดยจะมีให้เลือกแค่ 720p กับ 360p เท่านั้นนะ สล็อต เรียบร้อยแล้วก็กด OK ซะ

ซึ่งวิดีโอจะถูกนำไปเก็บในแถบเมนู หัวข้อ Offline ที่ต้องลากนิ้วจากขอบจอซ้ายเข้ามานะครับ ก็กดดูกันได้เลย

ส่วนของฝั่ง Android เองก็ใช้วิธีเดียวกันเป๊ะๆ กับของ iOS เลย แต่การเปิดเมนูขึ้นมาของ Android จะง่ายกว่าหน่อย เพราะมีปุ่มเมนูขึ้นมาให้กดทางมุมซ้ายบนของแอพเลย

แต่ถ้าดูจากภาพด้านบนดีๆ จะเห็นว่าที่ปุ่มดาวน์โหลด ผมยกตัวอย่างเป็นปุ่มที่มีสัญลักษณ์ขีดฆ่าทิ้งมาให้ดู ถ้าเราเห็นปุ่มแบบนี้ แสดงว่าวิดีโอนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดไปดูแบบออฟไลน์ได้นะครับ ส่วนถ้าเป็นของฝั่ง iOS จะสังเกตยากกว่าหน่อย คือถ้าเป็นวิดีโอที่โหลดได้ ปุ่มจะเป็นสีเทาเข้มๆ แบบในภาพตัวอย่างของ iOS แต่ถ้าโหลดไม่ได้ สีจะจางลงไปอยู่ในระดับเดียวกับปุ่ม like กับ dislike แทน หรือถ้าลองกดไป มันก็จะมีข้อความแจ้งมาเองว่าวิดีโอนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งส่วนใหญ่วิดีโอที่โหลดไม่ได้ ก็จะเป็นพวกคลิปจากหนัง เกม หรือ content ที่มีลิขสิทธิ์ อะไรประมาณนี้

หลาย ๆ คนที่อยากดาวน์โหลดคลิปจากยูทูป มาเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์ ทีมงาน Notebookspec จะมาแนะนำ 10 โปรแกรม YouTube Download ที่ทำให้เราสามารถโหลดคลิปจากยูทูป มาดูได้ง่าย ๆ สามารถโหลดเก็บไว้ดูได้ฟรี! ไม่ต้องกังวลเรื่องเน็ตไม่พอ ไม่มีเน็ตดูไม่ได้ 

** การดาวน์โหลด Youtube ไม่ว่าจะเป็น คลิป หรือ เสียง มาเก็บไว้นั้นควรเป็นไปเพื่อความบันเทิงส่วนตัว ไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เชิงพาณิชย์เป็นอย่างยิ่ง **

10 โปรแกรม ดาวน์โหลด Youtube

โปรแกรม Youtube Download สำหรับดาวน์โหลด Youtube ที่ทีมงานทำมาแนะนั้น สล็อตxo สามารถโหลดคลิปจากยูทูปได้ทั้งแบบไฟล์เสียง รวมไปถึงไฟล์วิดีโอ และไฟล์นามสกุลอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

download youtube

บทความที่น่าสนใจต่อไป หนังตลก

ดอกไม้

ดอกไม้ คือโครงสร้างการขยายพันธุ์ของพืชดอก (พืชในส่วน Magnoliophyta หรือเรียกว่า angiosperm) การทำงานเชิงชีววิทยาของดอกไม้มักจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยกลไกแบบสเปิร์มกับไข่ slot การปฏิสนธิของดอกไม้สามารถเกิดได้ข้ามดอก (การรวมตัวของสเปิร์มและไข่ที่มาจากดอกอื่นหรือต้นอื่นในกลุ่มประชากร)

ดอกไม้

ดอกไม้ หรือเกิดในตัวเองก็ได้ (การรวมตัวของสเปิร์มและไข่ในดอกเดียวกันนั้น) ดอกไม้บางชนิดผลิตส่วนแพร่พันธุ์ (diaspore) โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ (การเกิดผลลม) ดอกไม้จะมีอับสปอร์ (sporangia) เป็นแหล่งสร้างแกมีโทไฟต์ ดอกไม้คือส่วนที่เกิดเป็นผลไม้และเมล็ด ดอกไม้หลายชนิดวิวัฒนาการตัวเองเพื่อดึงดูดสัตว์เช่นแมลง เพื่อให้เป็นตัวช่วยส่งถ่ายละอองเรณู

นอกจากการเอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของพืชดอก ดอกไม้ยังเป็นที่นิยมชมชอบและใช้เพื่อตกแต่งสภาพแวดล้อมในสังคมมนุษย์ และดอกไม้ก็เป็นตัวแทนแห่งความรักใคร่ ความเชื่อ ศาสนา สามารถใช้เป็นยารักษาโรคและแหล่งอาหารได้

ดอกไม้มีส่วนประกอบหลักอยู่ 4 อย่าง

  1. กลีบเลี้ยง
  2. กลีบดอก
  3. เกสรตัวผู้
  4. เกสรตัวเมีย
แบ่งตามเพศ
  1. ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน slotxo เช่น ชบา มะเขือ กุหลาบ บัว ถั่ว มะลิ เฟื่องฟ้า อัญชัน ข้าว ต้อยติ่ง แค ผักบุ้ง เป็นต้น
  2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ …คือ ดอกไม้ที่แต่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มะยม ตำลึง แตงกวา เงาะ ฟักทอง มะพร้าว บวบ มะระ มะเดื่อ ข้าวโพด ดอกหน้าวัว เป็นต้น
ดอกไม้
แบ่งตามส่วนประกอบ
  1. ดอกสมบูรณ์ คือดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 อย่างใน 1 ดอก ได้แก่ เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เช่น มะลิ อัญชัน พริก แค ต้อยติ่ง การเวก ชงโค กุหลาบ เป็นต้น
  2. ดอกไม่สมบูรณ์ คือดอกไม้ที่ไม่ได้มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 อย่างใน 1 ดอก อาจขาดส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งไป เช่น ข้าว ข้าวโพด หญ้า แตงกวา มะระ มะละกอ จำปา จำปี บานเย็น มะยม มะพร้าว ดอกหน้าวัว อื่นๆ เป็นต้น

หากเพื่อนๆ สล็อต คิดจะมอบดอกไม้ให้กับใครสักคน คงเคยเลือกตามความชอบของตนเองบ้าง หรือตามที่เห็นว่าสวยถูกใจบ้าง หรือไม่ก็ตามความชอบของผู้รับบ้าง แต่เจ้าบุญทุ่มบางคนก็อาจเลือกแพงๆ เข้าไว้ (เพราะกลัวว่าเลือกที่ราคาถูกๆ จะดูเหมือนไม่มีรสนิยม) ไม่ก็…จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อน (แม่สอนไว้) แต่ต่อไปนี้นอกจากความชอบ ความสวย ความแพง แล้ว

ลองเลือกตามความหมายของดอกไม้ด้วย เพื่อสื่อความนัยจากใจของเพื่อนให้เขา(หรือเธอ)ได้รับรู้ด้วย คงจะง่ายกว่าการใช้วาจาอย่างแน่นอน หรือถ้ามอบดอกไม้แล้วกล่าวคำตามความหมายที่เราเอามาฝากนี้ด้วยแล้ว โครงการ “คูณสอง” ของเพื่อนๆ ต้องประสบผลสำเร็จแน่ๆ เลย

กุหลาบ
ดอกไม้

บทความต่อไปที่น่าสนใจ กรอบข้อความ

รักติดไซเรน

รักติดไซเรน หลังจากปล่อยเพลง “รักติดไซเรน (MY AMBULANCE)” หนึ่งในเพลงประกอบละคร “MY AMBULANCE รักฉุดใจนายฉุกเฉิน” ออกไปได้ไม่นาน

ปรากฏว่าแฟน ๆ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี  slot ทำเอา 2 นักร้อง  “ไอซ์ พาริส  อินทรโกมาลย์สุต และ แพรวา  ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์” 

ถึงกับออกอาการปลื้มใจกับฟีดแบ็กที่ได้รับด้วยความที่เพลงนี้ดนตรีเป็นแนวป๊อป วัยรุ่น สนุกสนาน  แฟน ๆ ก็เลยชื่นชอบ เพราะร้องตามได้ง่ายฟังแล้วติดหูสุด ๆ

รักติดไซเรน

โดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ บุกมาถ่ายทำกันที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม ควอเทียร์ งานนี้ 2 ผู้กำกับเอ็มวี วรรณแวว-แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ ขอเพิ่มดีกรีความพิเศษด้วยการชักชวนพระ-นาง

“ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และ ดาวิกา โฮร์เน่” มาร่วมสร้างสีสัน โดย สกาย วงศ์รวี นทีธร นำทีมแก๊งเพื่อนซี้ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, ปอนด์ พลวิชญ์ เกตุประภากร

รวมถึง แบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์, ท็อป ณภัทร โชคจินดาชัย และพีพี กฤษฏ์  อำนวยเดชกร slotxo มารวมตัวกันเต้นโยกซ้ายโยกขวาในจังหวะน่ารัก ๆ ของเพลงเรียกรอยยิ้มและสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา

ไอซ์ กล่าวว่า  “เอ็มวีเพลง รักติดไซเรน เพลงประกอบละคร  MY AMBULANCE รักฉุดใจนายฉุกเฉิน  จะเริ่มออนแอร์ให้ชมพร้อม ๆ กันในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ เวลา 19.00 น.

รักติดไซเรน ทาง YouTube Nadao Music และ ทาง LINE TV ฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ” 

เตรียมเปิดจอรอชม ละคร “MY AMBULANCE รักฉุดใจนายฉุกเฉิน” โดยนาดาว บางกอก ทุกคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ หลังข่าวภาคค่ำ เวลา 20.10 น.

เริ่มตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 กันยายนนี้ ทางช่อง one31

รักติดไซเรน

รักกฉุดใจนายฉุกเฉิน เป็นละครโทรทัศน์ไทย ผลิตโดยเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ นาดาวบางกอก กำกับการแสดงโดย นฤเบศ กูโน เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยเรื่องราวพูดถึง หญิงสาวคนหนึ่งที่มีพลังวิเศษในการเรียกคนรักให้มาหาผ่านตัวกลางต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งวันครบรอบ 15 ปีที่คบกับคนรัก พลังนั้นกลับมีอยู่กับอีกคนหนึ่ง เรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้นตามมามากมาย

นำแสดงโดย ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, ดาวิกา โฮร์เน่, วงศ์รวี นทีธร, กัญญาวีร์ สองเมือง และ ธิติ มหาโยธารักษ์ ออกอากาศทางช่องวัน พร้อมกับสตรีมมิ่ง Dimsum Asia สำหรับประเทศบรูไน สล็อต มาเลเซีย และ สิงคโปร์ โดยฉบับตัดต่อ จะแตกต่างจากฉบับที่ฉายในประเทศไทย

ทานตะวัน (ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์) เด็กสาวที่เกิดมาในครอบครัวที่เพรียบพร้อม ต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจจนครอบครัวล้มละลาย และพ่อแม่เลือกจบชีวิตลงเพื่อให้ทานตะวันและน้องชายยังอยู่รอดต่อไปได้ ท่ามกลางความสิ้นหวัง ทานตะวันตั้งใจจบชีวิตลงตามไปพร้อมกัน แต่โชคยังดีที่เธอตกมาลงบนกองฟางและบาดเจ็บหนัก เธอได้แต่ร้องเรียก เป้ง (วชิรวิชญ์ ชีวอารี) ให้เข้ามาช่วยเหลือ เฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นลม เธออ้อนวอนต่อดาวตกให้นำพาใครก็ได้มาช่วยเหลือเธอ และนั่นทำให้ทั้งคู่มีพลังวิเศษที่ทำให้เป้งทะลุไปหาทานตะวันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คืนนั้นเป้งมาช่วยทานตะวันได้สำเร็จ และทั้งคู่ตกลงคบเป็นแฟนกันโดยเรียกพลังวิเศษนั้นว่า พลังแฟน

15 ปีต่อมา ทานตะวัน (ดาวิกา โฮร์เน่) ใช้ชีวิตทั้งชีวิตดูแล หมอเป้ง (ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์) แบบไม่ขาดสาย โดยมีพลังแฟนเป็นเครื่องช่วยเชื่อมหัวใจของทั้งคู่ แต่กลับกันหมอเป้งกลับใช้ชีวิตทั้งชีวิต อุทิศให้กับการเป็นแพทย์และการรักษาคนอย่างเต็มที่ จนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มระหองระแหง และทานตะวันชักไม่แน่ใจแล้วว่าเป้งจะเอายังไงต่อกับชีวิต ในคืนวันเลี้ยงฉลองครบรอบ 15 ปี เป้งทะเลาะกับทานตะวันอย่างหนัก เพียงเพราะเธอใช้พลังไปขัดขวางการรักษาคนไข้ของเป้ง คืนนั้นเป้งตัดสินใจบอกเลิกทานตะวัน ทานตะวันเสียใจมากและเหม่อลอยไม่รู้สึกตัวใด ๆ จนเป้งต้องเรียกสติกลับมา และพบว่าทั้งคู่อยู่ที่ “โรงพยาบาล” ในสภาพที่ทั้งตัวเปื้อนไปด้วยเลือด เป้งจึงบอกความจริงไปว่า ระหว่างทางกลับ เขาขับรถชนจนทำให้มีคนตาย

รักติดไซเรน

ทานตะวันทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเธอกลับมีอาการเหม่อลอยเมื่อเห็นแสงไฟจากหน้ารถ และภาพที่เธอไม่เคยรู้เริ่มผุดขึ้นมาในหัว วินาทีนั้นเธอเผลอใช้พลังเรียกเป้งให้มาหา แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อคนที่หลุดมาพร้อมกันอีกคน คือ ฉลาม (วงศ์รวี นทีธร) นักศึกษาแพทย์รุ่นน้องของเป้ง สล็อตxo วินาทีนั้นเป้งจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลังแฟน และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แม้ภาพที่เป้งเห็น ฉลามคือไม้เบื่อไม้เมาของทานตะวัน และทุกครั้งที่เจอกันทั้งคู่ก็ตีกันอยู่ตลอด

บทความที่น่าสนใจต่อไป alibaba

หนังไทย

หนังไทย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกถ่ายทำในเมืองไทย คือ เรื่อง นางสาวสุวรรณ ผู้สร้าง คือ บริษัทภาพยนตร์ ยูนิเวอร์ซัล slot ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ผู้แสดงทั้งหมดเป็นคนไทย พ.ศ. 2470 ภาพยนตร์เรื่อง โชคสองชั้น เป็นภาพยนตร์ขนาด 35 มิลลิเมตร ขาว-ดำ ไม่มีเสียง ได้รับการยอมรับให้เป็นภาพยนตร์ประเภทเรื่องแสดงเพื่อการค้าเรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทย

หนังไทย

ในช่วงหลัง พ.ศ. 2490 ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์ไทย สตูดิโอถ่ายทำและภาพยนตร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นประเทศไทยเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นช่วงซบเซาของภาพยนตร์ไทย เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กิจการภาพยนตร์ในประเทศไทยค่อย ๆ ฟื้นคืนกลับมา ได้เปลี่ยนไปสร้างเป็นภาพยนตร์ขนาด 16 มิลลิเมตรแทน และเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะคับขัน ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องได้แสดงบทบาทของตนในฐานะกระจกสะท้อนปัญหาการเมือง และสังคม ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2516-2529 ต่อมาภาพยนตร์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 โดยในตอนต้นทศวรรษวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ นอกจากภาพยนตร์ประเภทวัยรุ่นแล้ว หนังผี และหนังบู๊ รวมทั้งหนังโป๊ และหนังเกรดบี ก็มีการผลิตมามากขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีภาพยนตร์ที่มุ่งสู่ตลาดโลก เช่น ภาพยนตร์เรื่อง ต้มยำกุ้ง ที่สามารถขึ้นไปอยู่บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิสในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่เป็นที่ยอมรับในเทศกาลภาพยนตร์ ล่าสุด ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ กำกับโดยอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ จากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่ 63 นับเป็นภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลนี้

ส่วนการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย slotxo ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ และการมอบรางวัลทางภาพยนตร์อยู่หลายโครงการ

หนังไทย

ชาวสยามได้รู้จักและชื่นชมซีเนมาโตกราฟ ประดิษฐกรรมภาพยนตร์ของตระกูลลูมิแอร์แห่งฝรั่งเศส โดยนักฉายภาพยนตร์เร่คนหนึ่ง นาม เอส. จี. มาร์คอฟสกี เข้ามาจัดฉายเก็บค่าดูจากสาธารณชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2440 ณ โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ กรุงเทพ ชาวสยามเรียกมหรสพนี้ว่า หนังฝรั่ง เป็นมหรสพฉายแสงเล่นเงาบนจอผ้าขาว ทำนองเดียวกับ หนังใหญ่ หนังตะลุง มหรสพดั้งเดิมที่ชาวสยามรู้จักกันดีอยู่แล้ว ปี พ.ศ. 2447 คณะฉายภาพยนตร์แบบหนังเร่ชาวญี่ปุ่นนำหนังเข้ามาฉาย โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์การสู้รบระหว่าง ญี่ปุ่นกับรัสเซีย เมื่อเห็นว่าการฉายหนังครั้งแรกได้ผลดี จึงกลับมาฉายหนังเร่ในเมืองไทยอีกครั้ง และครั้งนี้ได้สร้างโรงภาพยนตร์ชั่วคราวขึ้น จนในที่สุดตั้งโรงฉายหนังฝรั่งเป็นโรงถาวรรายแรกของสยาม เปิดฉายหนังประจำ บริเวณหลังวัดตึก ถนนเจริญกรุง ชาวสยามจึงได้ดูหนังฝรั่งกันทุกคืน จึงค่อย ๆ เปลี่ยนมาเรียกมหรสพชนิดนี้ว่า หนังญี่ปุ่น แทนคำว่าหนังฝรั่ง

พ.ศ. 2465 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีกลุ่มนักสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันจากบริษัทยูนิเวอร์ซัล ได้มาถ่ายภาพยนตร์ในประเทศไทยเรื่อง นางสาวสุวรรณ โดยได้รับความช่วยเหลือ จากกรมมหรสพหลวงและกรมรถไฟหลวง โดยใช้นักแสดงไทยทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเมืองไทย โดยมีนายเฮนรี่ แมคเรย์ กำกับการแสดง นายเดล คลองสัน ถ่ายภาพ นำแสดงโดย ขุนรามภรตศาสตร์ นางสาวเสงี่ยม นาวีเสถียร และหลวงภรตกรรมโกศล ซึ่งถือได้ว่าทั้งสามได้เล่นเป็นพระเอก นางเอกและผู้ร้าย คนแรกของเมืองไทย ภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ ออกฉายในกรุงสยามเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2466 ท่ามกลางความตื่นเต้นของประชาชน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 คณะสร้างภาพยนตร์จากฮอลลีวูดอีกคณะ เดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “ช้าง” โดยใช้ผู้แสดงเป็นชาวสยามทั้งหมดเช่นกัน สล็อต ในเวลาที่ภาพยนตร์เรื่อง ช้าง ออกฉายในประเทศสยามนั้น คนไทยได้สร้างหนังบันเทิงและนำออกฉายแล้วหลายเรื่อง ผู้คนจึงไม่ค่อยตื่นเต้นกับภาพยนตร์เรื่อง ช้าง กันมากเท่าที่ควร

หนังไทย

หนังไทย หันมานิยมสร้างด้วยฟิล์ม 16 มิลลิเมตร แทน 35 มิลลิเมตร ที่เคยสร้าง ภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตรเรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย หนังเรื่องนี้นำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ละออ ทิพยวงศ์ สอางค์ ทิพยทัศน์ ประชุม จุลละภมร และเกื้อกูล อารีมิตร ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทั้งในด้านรายได้และคำชมเชย

การสร้างภาพยนตร์ไทยในระบบ 16 มม. ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แม้ว่าภาพยนตร์ที่ถ่ายทำด้วยฟิล์ม 16 มม. จะไม่จัดว่าได้มาตรฐาน แต่การถ่ายทำสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สามารถล้างฟิล์มแล้วนำออกฉายได้เลยแล้ว อีกทั้งต้นทุนต่ำกว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบ 35 มม. และสามารถกอบโกยกำไรได้อย่างงดงาม จึงเป็นแรงจูงใจให้มีนักสร้างภาพยนตร์มือสมัครเล่น กระโดดเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสร้างกันมาก โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2500-2515  ช่วงเวลา 15 ปีเต็มอันเป็นช่วงรุ่งเรือง ของภาพยนตร์ไทยในระบบ 16 มม. นี้ แต่ก็เป็นในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ และในบางครั้งภาพยนตร์เหล่านี้มีลักษณะหลายประการที่คล้ายคลึงกันจนดูเป็นสูตรสำเร็จ ที่เน้นความเพลิดเพลินเพื่อนำคนดูออกจากโลกแห่งความจริงเป็นสำคัญ โดยส่วนใหญ่จะต้องมีครบรสทั้งตลก ชีวิตเศร้าเคล้าน้ำตา บู๊ล้างผลาญรวมไปถึงโป๊บ้างในบางฉาก เรื่องราวมักเป็นแบบสุขนาฏกรรมและจบลงด้วยธรรมะชนะอธรรมเสมอ

ปัจจัยสำคัญของภาพยนตร์ยุคนี้ คือ ดาราในยุคนั้น มิตร ชัยบัญชาได้เล่นหนังเป็นพระเอกมาแล้วถึง 300 เรื่อง ส่วนฝ่ายหญิงก็จะมีดาราหญิงอยู่กลุ่มหนึ่งผลัดเปลี่ยนกันขึ้นอันดับดารายอดนิยม สล็อตxo นับตั้งแต่วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อมรา อัศวนนท์ และ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ทั้งนี้ ก่อนปี พ.ศ. 2502 คู่พระ-คู่นางที่ผูกขาดวงการภาพยนตร์ไทยก็ยังไม่ปรากฏ มีเพียงกลุ่มนักแสดงชั้นนำที่คนดูให้การยอมรับหรือชื่นชมเท่านั้น จนมาในปี พ.ศ. 2505-2513 พระเอก-นางเอก ของวงการภาพยนตร์ไทยจึงได้ถูกผูกขาดโดย ‘มิตร-เพชรา’

หนังไทย

ระบบการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ยุคนั้น ตัวแสดงพูดไปตามบทโดยไม่มีการบันทึกเสียง นักพากย์จึงกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์เหล่านั้นสามารถสื่อสารกับคนดูได้ ก็เป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงให้ผู้ชมมาชมภาพยนตร์ ในช่วงเวลานั้นนักพากย์ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ได้แก่ รุจิรา-มารศรี พันคำ (พร้อมสิน สีบุญเรื่อง) เสน่ห์ โกมารชุน จุรี โอศิริ สีเทา สมพงษ์ วงศ์รักไทย ฯลฯ

บทความที่น่าสนใจต่อไป google photo

หนังตลก

หนังตลก เป็นหมวดหมู่ของภาพยนตร์ที่เน้นหลักอยู่บนอารมณ์ขัน ภาพยนตร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ชมหัวเราะด้วยความสนุกสนานและส่วนใหญ่มักใช้ลักษณะเกินจริงเพื่อให้ได้อารมณ์ขัน ภาพยนตร์ในรูปแบบนี้มักมีฉากจบที่มีความสุข

 หนังตลกสีดำเป็นข้อยกเว้น slot ประเภทภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งและมาจากภาพยนตร์ตลกคลาสสิกในโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์เงียบที่เก่าแก่ที่สุดบางเรื่องเป็นแนวตลกขบขัน

หนังตลก

มักอาศัยการแสดงภาพโดยไม่ต้องใช้เสียง เมื่อภาพยนตร์เสียงเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1920 ภาพยนตร์ตลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากเสียงหัวเราะอาจเป็นผลมาจากสถานการณ์ล้อเลียนแต่ยังรวมถึงบทสนทนาด้วย

หนังตลก เมื่อเทียบกับประเภทภาพยนตร์อื่น ๆให้ความสำคัญกับดาราแต่ละคนมากขึ้นโดยอดีตนักแสดงการ์ตูนหลายคนที่เปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนื่องจากความนิยม ในขณะที่ภาพยนตร์การ์ตูนหลายเรื่องเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความขบขัน แต่เรื่องอื่น ๆ ก็มีข้อคิดทางการเมืองหรือสังคม (เช่นThe King of ComedyและWag the Dog )

ล้อเลียน (หรือสวมรอย)

ล้อเลียนหรือสวมรอยภาพยนตร์เสียดสีภาพยนตร์ประเภทอื่น ๆ หรือภาพยนตร์คลาสสิก ภาพยนตร์ดังกล่าวล้อเลียนใช้คำพูดถากถางแบบแผนแบบแผนล้อเลียนฉากจากภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ slotxo และความชัดเจนของความหมายในการกระทำของตัวละคร [12]ตัวอย่างของแบบฟอร์มนี้ ได้แก่โคลนและทราย (1922), Blazing Saddles (1974), Airplane! (1980), Young Frankenstein (1974), Spaceballs (1987) และScary Movie (2000)

เรื่องตลกทางเพศ

อารมณ์ขันที่มาจากสถานการณ์และความต้องการทางเพศเป็นหลัก เช่นChoke (2008) และKnocked Up (2007)

ตลกตามสถานการณ์

อารมณ์ขันที่มาจากการรู้จักกลุ่มหุ้นของตัวละคร (หรือประเภทของตัวละคร) แล้วเปิดเผยพวกเขาในสถานการณ์ต่างๆเพื่อสร้างการตีข่าวที่น่าขบขันและน่าขัน ประเด็น: Galaxy Quest (1999) และMadea’s Big Happy Family (2011)

หนังตลก
แอคชั่นคอมเมดี้

ภาพยนตร์ในประเภทนี้ / ประเภทนี้ผสมผสานการแสดงตลกและแอ็คชั่นการ์ตูนที่เหล่าดารารวมตัวกันเข้ากับพล็อตเรื่องที่น่าตื่นเต้นและฉากผาดโผน ประเภทนี้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดเฉพาะในอเมริกาเหนือในช่วงทศวรรษที่แปดสิบเมื่อนักแสดงตลกเช่นEddie Murphyเริ่มรับบทที่เน้นแอ็คชั่นมากขึ้นเช่นใน48 ชั่วโมง (1982) และBeverly Hills Cop (1984)

ภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้

ภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้แบบSlapstickกลายเป็นแกนนำของ ภาพยนตร์แอ็คชั่นฮ่องกงผ่านผลงานของ เฉินหลงและอื่น ๆ เช่น Who Am I? (2541). Kung Fu Pandaเป็นตลกแอ็คชั่นที่เน้นศิลปะการป้องกันตัว กังฟู

ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่

บางเรื่องการดำเนินการมุ่งเน้นไปที่ ฮีโร่ ; ตัวอย่างเช่น ที่ Incredibles , แฮนค็อก , เตะตูดและ ชายลึกลับ

อีกหมวดหนึ่งของภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นคอมเมดี้ สล็อต (ถือเป็น Pathway ในอนุกรมวิธานของนักเขียนบทภาพยนตร์ ได้แก่ :

ภาพยนตร์บัดดี้

ภาพยนตร์นำแสดงโดยคู่ค้าไม่ตรงกันสำหรับผลที่ตลกขบขันเช่นใน วิ่งเที่ยงคืน , Rush Hour , 21 ถนนกระโดด , เด็กเลว , และฮัตช์และ เท็ด

ทริลเลอร์ตลก
หนังตลก

หนังตลกระทึกขวัญเป็นประเภท / ประเภทที่ผสมผสานระหว่างอารมณ์ขันและความระทึกใจ ภาพยนตร์เช่นริ้วสีเงิน , ปริศนา , Kiss Kiss Bang Bang , ใน Bruges , นายและนางสมิ ธ , Grosse เปล่า , ชายร่างผอม , The Big Fixและเลดี้หายไป

ลึกลับตลก

ตลก – ลึกลับเป็นประเภทภาพยนตร์ที่ผสมผสานระหว่างนิยายตลกและนิยายลึกลับ แม้ว่าประเภทนี้จะมีเนื้อหาถึงจุดสูงสุดในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 แต่ภาพยนตร์แนวตลกลึกลับก็ได้รับการผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา ตัวอย่างเช่นPink Panther และภาพยนตร์Scooby-Doo

ตลกขบขัน

ภาพยนตร์ผสมผสมระหว่างอาชญากรรมและตลก ตัวอย่างคอเมดีอาชญากรรม ได้แก่ : Inspector Palmu’s Mistake (1960), Oh Brother Where Art Thou? (2000), Take the Money and Run (1969) และWho Framed Roger Rabbit (1988)

คอมเมดี้แฟนตาซี

แฟนตาซีตลกภาพยนตร์ใช้เวทมนตร์ , เหนือธรรมชาติตัวเลขหรือตำนานเพื่อวัตถุประสงค์การ์ตูน คอมเมดี้แฟนตาซีบางเรื่องมีองค์ประกอบของการล้อเลียนหรือการเสียดสีทำให้การประชุมแฟนตาซีอยู่บนหัวของพวกเขาเช่นพระเอกกลายเป็นคนโง่ขี้ขลาดหรือเจ้าหญิงเป็นคลัทซ์ สล็อตxo ตัวอย่างของภาพยนตร์เหล่านี้รวมถึงThe Chipmunk ผจญภัย , บิ๊ก , Being John Malkovich , เออร์เนสบันทึกคริสมาสต์ , เออร์เนสกลัวโง่ , คืนที่พิพิธภัณฑ์ , วัน Groundhog , คลิกและเชร็ค

หนังตลก
ตลกสยองขวัญ

หนังสยองขวัญเป็นประเภท / ประเภทที่ใช้ธีมมืดตามปกติและ “กลวิธีสร้างความหวาดกลัว” ที่เป็นผลมาจากภาพยนตร์สยองขวัญด้วยวิธีการที่ตลกขบขัน ภาพยนตร์เหล่านี้ใช้ถ้อยคำที่ซ้ำซากน่ากลัวเช่นScream , Young Frankenstein , Little Shop of Horrors , Haunted MansionและScary Movieที่ชื่นชอบสไตล์แคมป์ บางคนมีความลึกซึ้งมากขึ้นและไม่สยองขวัญล้อเลียนเช่นAn American Werewolf ในลอนดอน อีกรูปแบบหนึ่งของหนังสยองขวัญคอเมดี้ยังสามารถพึ่งพาความรุนแรงและเลือดที่เหนือกว่าเช่นในThe Evil Dead (1981), Braindead (1992) และClub Dread (2004) – ภาพยนตร์ประเภทนี้บางครั้งเรียกว่าSplatstickซึ่งเป็นกระเป๋าพกพาของ คำสาดน้ำและเจ็บตัว การจัดGhostbusters ให้อยู่ในหมวดหมู่นี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

บทความต่อไปที่น่าสนใจ แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

กรอบข้อความ

กรอบข้อความ การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ข้อความ เป็นการแสดงรายละเอียดที่ต้องการถ่ายทอดให้กับผู้ชมงานนำเสนอได้ทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารให้รับรู้ slot โดยการถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ

กรอบข้อความ

การพิมพ์ข้อความลงในสไลด์
          การพิมพ์ข้อความลงในสไลด์สามารถทำได้หลายวิธีทั้งแบบการใช้กรอบเค้าโครง กล่องข้อความ และข้อความศิลป์

การสร้างข้อความด้วยกรอบเค้าโครง
          เมื่อสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้ เค้าโครงภาพนิ่ง ก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของกรอบข้อความในลักษณะปลอบเขาล่างซึ่งมีไว้สำหรับเพิ่มข้อความลงในสไลด์โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1. คลิกเมาส์ในกรอบเค้าร่าง

2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

 การสร้างข้อความด้วยกล่องข้อความ
              หากต้องการเพิ่มข้อความในพื้นที่บริเวณส่วนอื่นของสไลด์ slotxo นอกบริเวณกรอบเค้าโครง หรือสไลด์เปล่าที่ไม่มีกรอบเค้าโครง สามารถทำได้ดังนี้
              1. คลิกเมาส์ที่แท็บ แทรก (Insert)
              2. เลือกปุ่มคำสั่ง กล่องข้อความ (Text Box)
3. เลือกตำแหน่งที่ต้องการว่าง พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

กรอบข้อความ

การสร้างข้อความด้วยอักษรศิลป์
          อักษรศิลป์ คือรูปแบบของตัวอักษรที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความสวยงามโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถเพิ่ม อักษรศิลป์ ลงในสไลด์ได้ดังนี้ 
              1. คลิกที่แท็บ แทรก (lnsert)
              2. เลือกปุ่มคำสั่ง อักษรศิลป์ (WordArt)
              3. เลือกรูปแบบอักษรที่ต้องการ

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

 การใส่ลักษณะพิเศษให้กับอักษรศิลป์
              สามารถเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับอักษรศิลป์ที่สร้างขึ้นได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
              1. เลือกข้อความที่ต้องการเพื่อลักษณะพิเศษ
              2. เลือกแท็บคำสั่งรูปแบบ (Format)
              3. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง A เพิ่มลักษณะพิเศษข้อความ (Text Effects)
4. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
              5. เลือกรายละเอียดย่อยของรูปแบบที่ต้องการ
              6. จะแสดงข้อความที่เพิ่มลักษณะพิเศษที่ได้ทำการเลือกเอาไว้

การแก้ไขข้อความอักษรศิลป์
              หากมาตรวจดูแล้วนะพบว่า ข้อความในอักษรศิลป์ที่ได้เพิ่มเข้ามานั้นผิดสามารถแก้ไขข้อความได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ โดยสามารถทำได้ดังนี้
              1. คลิกเมาส์ที่ข้อความอักษรศิลป์ ให้เกิดเคอร์เซอร์ขึ้นมา
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการใส่ลงไป

การเปลี่ยนรูปแบบอักษรศิลป์อยากรวดเร็ว
              นอกจากปุ่มเพิ่มลักษณะพิเศษข้อความแล้วยังสามารถ สล็อต เพิ่มลักษณะพิเศษให้กับข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยทำตามขั้นตอนดังนี้
              1. เลือกข้อความที่ต้องการเพิ่มพิเศษ
              2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งลักษณะด่วน (WordArt Quick Styles)
3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
4. แสดงข้อความที่เพิ่มลักษณะพิเศษ

กรอบข้อความ

การทำงานกับกรอบข้อความ
           ส่วนใหญ่ข้อความที่เห็นอยู่ในโปรแกรม PowerPoint มักจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรือ กรอบข้อความ ซึ่งกรอบข้อความเหล่านี้สามารถทำการปรับแต่งได้ เช่น ย้าย คัดลอก หรือปรับขนาดได้ตามที่ต้องการ
 การเลือกข้อความ
              หากต้องการย้าย คัดลอก หรือกำหนดลักษณะพิเศษให้ข้อความ สิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือ การเลือกข้อความ ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบดังนี้
              สามารถเลือกข้อความได้ด้วยปุ่มคีย์ลัด ดังต่อไปนี้

 รูปหน้าที่ 
 Shift + ↑เลื่อนไปด้านบน 1 บรรทัด
Shift + ↓เลื่อนลงมาด้านล่าง 1 บรรทัด 
 Shift + →เลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไป  
 Shift + ←เลื่อนไปยังตำแหน่งก่อนหน้า 
Ctrl + A เลือกข้อความทั้งหมด 
ดับเบิ้ลคลิกที่คำ (คลิก 2 ครั้งติดต่อกัน) เลือกคำนั้น 
ทริปเปิ้ลคลิก (คลิก 3 ครั้งติดกัน) เลือกทั้งบรรทัดหรือทั้งย่อหน้า 

การคัดลอกข้อความ
              หากต้องการสำเนาข้อความที่อยู่ในสไลด์หนึ่ง สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
              1. เลือกข้อความที่ต้องการ
              2. คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง คัดลอก (Copy)
3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งการวาง
              4. คลิกเมาส์เลือกคำสั่งตัวเลือกการวาง (Paste)

การย้ายข้อความ
              หากต้องการย้ายข้อความที่พิมพ์ไว้ไปยังตำแหน่งใหม่สามารถทำได้ดังนี้
              1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการย้าย
              2. คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่งตัด (Cut)
3. เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ
              4. คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่งวาง (Paste)

กรอบข้อความ

การกำหนดรูปแบบให้กับข้อความ
           สามารถปรับแต่งข้อความภายในสไลด์ให้น่าสนใจและสวยงามขึ้นได้ เช่น ทำการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร เปลี่ยนขนาดตัวอักษร เปลี่ยนสีตัวอักษร เป็นต้น
การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
              สไลด์ที่ต้องการนำเสนอนั้น หากไม่เป็นทางการมากนัก สล็อตxo สามารถเลือกใช้รูปแบบที่ดูทันสมัยและไม่เป็นทางการ ก็สามารถใช้ฟอนต์รูปแบบอื่นได้ ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าเป็นข้อความภาษาไทยก็ควรที่จะเลือกฟอนต์ที่ลงท้ายด้วย New หรือ UPC แต่ถ้าเป็นข้อความภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกได้ทันที ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
              1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการเป็นรูปแบบ
              2. คลิกเลือกแบบอักษร (Format Font)
3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
              4. ผลลัพธ์รูปแบบข้อความที่เปลี่ยน

บทความที่น่าสนใจต่อไป สามีสีทอง

alibaba

alibaba พูดถึงบริษัท e-commerce อันดับหนึ่งของจีน คงไม่มีใครไม่รู้จัก อาลีบาบา (Alibaba) ด้วยตลาด e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเติบโตเฉลี่ยที่สูงถึง 36.53% ต่อปี slot จากขนาดผู้บริโภคมหึมาด้วยจำนวนประชากร 1,370 ล้านคน และโมเดลธุรกิจที่ยอดเยี่ยม น่าจะเป็นแรงผลักดันให้

alibaba

อาลีบาบา เติบโตต่อเนื่องได้อีกหลายสิบปี จากปัจจุบันที่เติบโตเฉลี่ย 59.52% (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) จึงเป็นบริษัทที่น่าจับตามองบริษัทหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นต่างประเทศ

ตั้งแต่เปิดประเทศในปี 1978 จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจจีนเติบโตในระดับสูงมาโดยตลอด เป็นประเทศที่มี GDP เติบโตอันดับต้นๆ ของโลก จากการคาดการณ์ของสำนักวิจัย Center for Economics and Business Research (CEBR) ในกรุงลอนดอน เศรษฐกิจจีนจะก้าวขึ้นเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริกาภายในปี 2032 หรืออีกใน 14 ปี ข้างหน้า

alibaba นอกจากเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกแล้ว จากบทวิจัยของ eMarketer ในปี 2016 คาดว่าตลาดค้าปลีกจีนจะมีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐฯ กลายเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก slotxo โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 4.886 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับสหรัฐที่ 4.823 ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น

และจากรายงานของ China Internet Watch ในปี 2017 ยอดขายปลีกทั้งหมดในจีนอยู่ที่ 5,781 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าที่ eMarketer ประมาณการไว้เสียอีก  ในจำนวนนี้มากกว่า 18.40% มาจากช่องทางออนไลน์

นอกจากนั้นจีนยังเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดจากยอดขายสินค้าในตลาดช็อปปิ้งออนไลน์ของจีน (Gross merchandise volume, GMV) ที่มีมูลค่ารวม 6.1 ล้านล้านหยวน หรือ 953 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง (47.0%) ของยอดค้าปลีกดิจิทัลทั่วโลก eMarketer คาดว่าตลาด e-commerce

จีนจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมี ยอดขาย 2.416 ล้านล้านเหรียญในปี 2020 (คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 36.35%) โดยจะเป็นการใช้จ่ายผ่านมือถือ (M-Commerce) คิดเป็น 68% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซทั้งหมด จากปัจจุบันที่ 55.5%

alibaba

จากรายงานของ eMarketer ตลาด e-commerce ที่เฟื่องฟูของจีนทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจ e-commerce เช่น อาลีบาบา และ JD.com ได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่ยังไม่พัฒนาของประเทศเอื้อต่อการจับจ่ายผ่าน e-commerce มากกว่า

เมื่อรายได้ของประชาชนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบทเพิ่มขึ้น ประกอบกับวัฒนธรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คาดว่าบริษัท e-commerce จะเติบโตตามในอนาคต

นอกจากจีนแล้ว เอเชียแปซิฟิกโดยรวมยังคงเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายคาดว่าจะสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญในปี 2016 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 2.725 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2020 ตามการคาดการณ์ของ eMarketer ภูมิภาคนี้จะมียอดค้าปลีกอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก

จากการขยายตัวของชนชั้นกลาง โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นระหว่างผู้ค้าอีคอมเมิร์ซ การปรับปรุงด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้อีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นในภูมิภาคนี้ได้อีกมาก เอเชียแปซิฟิกยังเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกโดยมีรายได้รวม 8.997 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2016 ซึ่งคิดเป็น 40.8% ของยอดรวมทั่วโลก

ประเทศที่มีผู้บริโภคจำนวนมากในจีนอินเดียและอินโดนีเซียจะผลักดันยอดค้าปลีกในช่วงสี่ปีข้างหน้าเนื่องจากรายได้ของประชากรในประเทศเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่เติบโต ทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียเป็นอีกตลาดที่บริษัทอีคอมเมิร์ซทั่วโลกให้ความสนใจ

อาลีบาบาประกอบด้วยกลุ่มบริษัทย่อย สล็อตโดยธุรกิจหลักคือการเป็นแพลต์ฟอร์มทางการค้าสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์ทั้งในประเทศและขายไปต่างประเทศ ธุรกิจระบบรับชำระเงิน โฆษณา และคลาวด์ ดังนี้

Taobao ทำธุรกิจแฟลต์ฟอร์มค้าปลีกแบบ C2C (Customer to Customer)  โดยให้คนที่ต้องการขายสินค้ามาเปิดร้านค้าออนไลน์บนแฟลต์ฟอร์มได้ฟรี และจะเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ขายต้องการทำการตลาดหรือโฆษณาสินค้า ปัจจุบันเถาเป่ามีคนขายสินค้าในระบบประมาณ 400 ล้านราย

alibaba

Tmall ทำธุรกิจแพลตฟอร์มค้าปลีกแบบ B2C (Business to Customer) โดยให้ร้านค้าแบรด์ดังเข้ามาขายของในแพลตฟอร์ม จะเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายและเก็บค่าบริการรายปี

Aliexpress ทำธุรกิจแพลต์ฟอร์มค้าปลีกระหว่างประเทศ โดยส่งสินค้าจากผู้ขายในจีนไปจำหน่ายให้ผู้ซื้อประเทศต่างๆ โดย Aliexpress จะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นเป็นร้อยละของมูลค่าการทำธุรกรรมในช่วง 5% – 8% และเก็บค่าธรรมเนียมคงที่อีกจำนวนหนึ่งอีกด้วย

1688.com  เป็นแพลต์ฟอร์มค้าส่งในประเทศจีน ก่อตั้งในปี 2010 มี ซัพพลายเออร์มากกว่า 500,000 ซัพพลายเออร์ในระบบ สล็อต มีสินค้ากว่า 150 ล้านชนิด รายได้ของ 1688.com มาจากค่าบริการสมาชิกและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากบริการเสริม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและบริการด้านการตลาดออนไลน์

บทความต่อไปที่น่าสนใจ google docs